Veldu síðu
Veldu síðu
Söluaðilar Sjóða
Söluaðilar Sjóða

Kvika hf.
Verðbréfafyrirtækið Kvika hf. annast upplýsingagjöf, ráðgjöf og viðskipti með sjóði Rekstrarfélags Virðingar hf. HöfuðstöðvarKviku eru staðsettar að Borgartúni 25, 105 Reykjavík og er skrifstofan opin frá kl. 09:00 til 16:00 virka daga. Starfsmenn Kviku búa yfir fjölbreyttri menntun auk mikillar þekkingar og reynslu á verðbréfamarkaði

Fáðu frekari upplýsingar með því að senda fyrirspurn á thjonusta@kvika.is eða í síma 540 3200.


Eignasamsetning

Eignaskipting


Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Fjárfesting í sjóðnum felur í sér áhættu. Gengi sjóðsins getur lækkað jafnt sem hækkað. Fjárfesting í sjóði um sameiginlega fjárfestingu er að jafnaði áhættuminni en fjárfesting í einstökum verðbréfum. Rétt er þó að hafa það hugfast að áhætta fylgir fjárfestingum í verðbréfasjóðum, þannig getur eignarhlutdeild í verðbréfasjóði rýrnað, aukist eða staðið í stað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra verðbréfa sem sjóðurinn fjárfestir í. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útboðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim.